12/29/2016

Flower Basket MedallionAllle blokjes voor de rand die om het Medaillon centrum komt zijn af. De blauwe achtergrondstof speelt hier nog een ondergeschikte rol, maar dat wordt anders in het centrum.

All the border blocks around the Medallion centre are finished. The blue background fabric is still playing second fiddle, but this is going to change in the centre.


De mooie pruisisch blauwe Moda Grunge komt hier goed uit, hoewel het heel moeilijk is om de exacte kleur te vangen met de camera. Dit is een glimp van de start van het centrum blok, welke anders wordt dan het origineel. Al werkend aan de diverse onderdelen komen de ideeën naar boven en vormt zich langzaam een beeld hoe de quilt er uit zou kunnen gaan zien. Een beetje van Kim en een beetje van mij!

The beautiful Prussian blue Moda Grunge shows well here, though it’s hard to catch the right colour with the camera. This is a glimpse of the start of the centre block, which will be different from the original. While working on the several parts, the ideas start flooding en slowly I can picture how the quilt could look like. A little bit by Kim and a little bid added by me.


En soms speel ik leentjebuur bij Kim en neem ik ideeën over uit haar andere quilt patronen, die ik -zoals het hoort- allemaal heb aangeschaft. De vogels komen uit het Flower Pot quilt patroon. Ik heb ze verkleind, zodat ze de hoofdrol kunnen spelen in vier hoekblokken van weer een andere border. Ik ben er nog aan bezig, zoals je kunt zien. De besjes moeten nog op drie van de vier blokken worden geappliqueerd. En dan moet er een stof worden gekozen om deze blokken, die op de punt staan, te omranden.
En zo krijgt het een en ander langzaam aan vorm!

Ik wens alle lezers een veilige jaarwisseling en een creatieve start van 2017! 

And sometimes I borrow idea’s from Kim’s other quilt patterns, which I have bought. The birds are from the Flower Pot quilt. I scaled them down, so they play the leading part in four corner blocks of another border. I’m still working on the blocks, I need to add berries on three of the four blocks. Then I have to pick a fabric to frame the blocks, which are set on point. 
Slowly all this is going to take shape!

I wish all readers of this blog a safe turn of the year and a creative start of 2017!

Nicolette

2 comments:

Sjoukje said...

Wat een prachtige kleur blauw! Het doet het fantastisch met de felle stofjes. Ik ben heel benieuwd naar je vorderingen!

Linda said...

Very beautiful and creative! Happy New Year and warm greetings from Montreal, Canada. :)